Поточний номер

2022: ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ: Збірник наукових праць. Випуск 52. 2022
					##issue.viewIssueIdentification##

Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». Вип. 52. К.: ДУІТ, 2022. 76 с.

Збірник містить статті, присвячені теоретичним, методологічним і прикладним проблемам економіки і управління транспорту та інших галузей. У низці статей досліджено питання залучення інвестицій, фінансування, обліку, ціноутворення, підвищення конкурентоспроможності підприємств.

У підготовці випуску брали участь відомі вчені, фахівці в галузі транспорту, викладачі провідних вищих навчальних закладів України.

Для науковців, викладачів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів і працівників галузі транспорту та ін.

Збірник входить до наукометричної бази Index Copernicus, CEEIndex, ResearchBib

Опубліковано: 2022-12-07

Весь випуск

Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць ДУІТ.

Серія «Економіка і управління».

Збірник має за мету висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних наук, розповсюдження знань і прогресивного досвіду щодо удосконалень практичних аспектів економічної діяльності.

Збірник розрахований на науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, фахівців-практиків з економіки.

Збірник публікує своєчасні, нові та якісні останні результати, які сприяють покращенню сучасних та практичних аспектів економічної діяльності.

Періодичність видання: два рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, французька та німецька.

Збірник відноситься до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 р. № 886.

Збірник входить до наукометричних баз INDEX COPERNICUS, CEE Index.

Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» користується програмним забезпеченням Unicheck для виявлення текстових запозичень у представлених рукописах.

Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» включений Міжнародним Центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної ідентифікації: ISSN 2664-2972 Online 2664-2964 Print.