2022: ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ: Збірник наукових праць. Випуск 51. 2022

					##issue.viewIssueIdentification##

Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». Вип. 51. К.: ДУІТ, 2022. 82 с.

Збірник містить статті, присвячені теоретичним, методологічним і прикладним проблемам економіки і управління транспорту та інших галузей. У низці статей досліджено питання залучення інвестицій, фінансування, обліку, ціноутворення, підвищення конкурентоспроможності підприємств.

У підготовці випуску брали участь відомі вчені, фахівці в галузі транспорту, викладачі провідних вищих навчальних закладів України.

Для науковців, викладачів, магістрів, студентів вищих навчальних закладів і працівників галузі транспорту та ін.

бірник входить до наукометричної бази Index Copernicus, CEEIndex, ResearchBib

Опубліковано: 2022-07-25

Весь випуск

Статті журналу