Головна

Збірник наукових праць ДУІТ.

Серія «Економіка і управління».

Збірник має за мету висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних наук, розповсюдження знань і прогресивного досвіду щодо удосконалень практичних аспектів економічної діяльності.

Збірник розрахований на науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, фахівців-практиків з економіки.

Збірник публікує своєчасні, нові та якісні останні результати, які сприяють покращенню сучасних та практичних аспектів економічної діяльності.

Періодичність видання: два рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, французька та німецька.

Збірник відноситься до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 р. № 886.

Збірник входить до наукометричних баз INDEX COPERNICUS, CEE Index.

Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» користується програмним забезпеченням Unicheck для виявлення текстових запозичень у представлених рукописах.

Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» включений Міжнародним Центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної ідентифікації: ISSN 2664-2972 Online 2664-2964 Print.

Останні випуски збірника (47-49) можна переглянути на сторінці Архіви. Попередні випуски (41-46) тимчасово знаходяться за адресою http://old.duit.edu.ua/nauka/naukovi-vydannia/serija-ekonomika-i-upravlinnja/.