ОРІЄНТИРИ ТА ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ У СЕРЕДОВИЩІ ПОКОЛІННЯ Z

Автор(и)

  • Л.М. Баценко
  • Л.С. Кулик

Ключові слова:

оцінка персоналу, покоління Z, теорія поколінь, оцінювання результатів праці персонал, управління персоналом

Анотація

У практиці країн з розвиненою економікою система оцінки персоналу охоплює декілька аспектів, поєднання яких впливає на лояльність персоналу, продуктивність праці та конкурентоспроможність.

Залежно від бізнес-цілей розрізняють кількісні та якісні методи оцінки персоналу. Негативним явищем нинішнього процесу оцінювання персоналу підприємства є вибір неефективних та неякісних методів оцінки персоналу підприємства. Пошук нових орієнтирів та підходів сьогодні є особливо актуальним питанням сучасного менеджменту.

Сьогодні покоління Z є молодими фахівцями на ринку праці, і їх кількість щороку збільшується серед працевлаштованого населення. Той факт, що нова робоча сила виходить на ринок праці, породжує необхідність перетворення існуючих методів оцінки персоналу та впровадження нових підході.

У статті проаналізовані потреби та цілі оцінки персоналу українських підприємств у розрізі кадрового менеджменту та оцінювання персоналу. Доведено, що система оцінки персоналу повинна мати персоналізований підхід з урахуванням теорії поколінь, а саме в системі оцінювання повинні використовуватися індикатори мотивації молодих фахівців покоління Z, сучасні інструменти та підходи. Досліджено, що роботодавці повинні знати та враховувати потреби покоління Z при організації процесу оцінювання персоналу. З цією метою систематизовано перелік рекомендацій щодо трансформації систем оцінювання персоналу із урахуванням цінностей, інтересів та потреб покоління Z, які у перспективі будуть збільшувати свою представленість на ринку праці України.

Результати даного дослідження можуть бути використані як основа для обґрунтування управлінських рішень в управлінні персоналом на підприємствах з метою зменшення ризику негативних наслідків, спричинених недостатньо персоналізованим підходом до оцінки персоналу, офіційними процедурами та відсутністю регулярного зворотного зв’язку від керівництва.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24