АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» ТА «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ» В РОЗРІЗІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • В.О. Каращук

Ключові слова:

конкуренція, продукція, підприємство, конкурентоспроможність, визначення

Анотація

Ефективність функціонування закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг, як підприємства залежить від багатьох факторів, але впершу чергу від якості своєї продукції. Тому завдання визначення суті понять конкурентоспроможності підприємства та продукції стоїть досить актуально.

У статті проведено компаративний аналіз визначень понять «конкурентоспроможність підприємства» та «конкурентоспроможність продукції». За результатами дослідження виділено основні підходи до визначення суті конкурентоспроможності продукції. Характерними особливостями визначень конкурентоспроможності продукції є розуміння суті, як характеристики або сукупності характеристик, що забезпечує задоволення конкретної потреби покупця та відмінності від аналогів; сукупності властивостей продукції достатніх для реалізації; результату функціонування організації; здатності більш повно відповідати запитам покупців, спроможності бути проданою на даному ринку в даний часовий період; переваги на ринку збуту.

У результаті проведеного аналізу визначено, що єдиної думки щодо розуміння сутності понять конкурентоспроможності продукції та підприємства не існує, тому наразі в науковому колі тривають термінологічні суперечки. Не зважаючи на виявлену велику кількість підходів до розуміння суті поняття конкурентоспроможності продукції необхідно розглянути підхід до оцінки терміну з точки зору впливу продукції на розвиток самого підприємства в тому числі з урахуванням викликів зовнішнього середовища.

Запропоновано розуміти конкурентоспроможність продукції не тільки, як сукупність характеристик, що задовольняють споживача і відрізняються від аналогів, а як індикатор оцінки бізнес-діяльності підприємства на певному ринку та адаптивності до змін навколишнього середовища. В тому числі удосконалено поняття конкурентоспроможності підприємства, як можливість та здатність виробляти кокурентоспроможну продукцію та динамічно розвиватися в швидкозмінюваних умовах ринку.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24