ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Баценко
  • Світлана Григорівна Дубовик

Ключові слова:

медичний заклад, управління та адміністрування, комунікаційна система, використання фінансових ресурсів медичним закладом, імідж медичного закладу

Анотація

Стаття присвячена теоретичним та практичним засадам управління та адміністрування медичним закладом. Одним із чинників, який забезпечує ефективне функціонування медичного закладу є його управління та адміністрування. Управління медичною організацією є ключовим питанням ефективного функціонування системи охорони здоров’я. Менеджмент, покликаний створити умови, необхідні для успішної діяльності медичного закладу, може базуватися на тому, що прибуток не завжди є метою існування, а результат діяльності підприємства в кінцевому рахунку визначається ринком.

Виділені конкретні елементи, що потребують вдосконалення управління та адміністрування медичним закладом: проблеми якості та доступності медичних послуг; проблема недофінансування державою та управління фінансовими ресурсами безпосередньо в медичному закладі; низький рівень довіри громадян до системи охорони здоров’я; дефіцит висококваліфікованих медичних кадрів, відтік кадрів; нечіткий опис функцій управлінців та запропоновані напрями їх вдосконалення.

У статті запропоновано розробити та запровадити матрицю розподілу управлінської діяльності між підрозділами медичного закладу. Запровадити методичний підхід до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів, який дозволить здійснювати комплексну та об’єктивну оцінку ефективності з урахуванням специфіки медичного закладу, різного ступеня важливості окремих аспектів ефективності на основі типологічних груп закладу.

Комунікативна взаємодія закладу зі споживачами медичних послуг та інформаційно-комунікативна в самій лікарні вимагає розвитку в напрямку інформаційного забезпечення, і як наслідок зміцнення внутрішнього та зовнішнього іміджу. Для цього в науковій статті запропоновано схему внутрішньої комунікативної взаємодії зі споживачами медичних послуг шляхом використання споживацько-орієнтованої комунікаційної системи, що характеризує відносини між лікарем і пацієнтом, та можливості управління такою системою надання медичних послуг.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-25