ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ КОНФЛІКТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕДІАЦІЇ

Автор(и)

  • Ангеліна Вікторівна Галинська

Ключові слова:

психологія управління, посередництво, соціальний конфлікт, кейс, конфліктогенність

Анотація

Необхідність вивчення поняття посередництва та її ролі у вирішенні конфліктів зумовлена сучасною реальністю, оскільки в основі конфліктів часто є культурні та цивілізаційні відмінності. Тому сьогодні і в майбутньому виникають питання соціальної поведінки, міжнаціонального та міжконфесійного діалогу в суспільстві. Медіація не сприймає парадигму революційних змін і не приймає силового вирішення проблем. Конфлікт трактується як «один із видів соціальної взаємодії індивідів, соціальних спільнот та соціальних інститутів, у якому дії однієї сторони, зіткнувшись з протидією іншого, перешкоджають реалізації своїх цілей.

Психологія управління допомагає людям через дослідження теорії, практики, методів і кейсів досягти кращого прийняття рішень, практики лідерства та розвитку, вирішення проблем і покращити загальні людські стосунки. Словосполучення «культурний конфлікт» у вузькому сенсі постає як загальний антипод гармонії, толерантності та ідеалу, до якого треба прагнути. Не претендуючи на повну реалізацію цієї мети, ми сподіваємося, що зусилля, зроблені в рамках нашої дослідницької програми, будуть корисними для з’ясування деяких необхідних деталей майбутньої теоретичної та культурної картини конфлікту як такого та ролі посередництва у його розв’язанні. Поставлена мета визначила характер таких завдань: у контексті культурологічного підходу проаналізувати історію формування уявлень про конфлікт як соціокультурне явище і, у зв’язку з цим, звернути особливу увагу на еволюцію; розуміння ролі посередництва у вирішенні різноманітних соціальних конфліктів; пояснити в культурному контексті причини формування медіації як одного із сучасних цивілізаційних засобів «альтернативного вирішення спорів (конфліктів)»; розглянути особливості прояву конфліктогенності в житті сучасного суспільства; розкрити природу та сутність медіації як ефективного соціального інституту в культурі.

Конфлікти вивчаються в рамках майже всіх наукових суспільних дисциплін. А суть розглянутого поняття буде постійно уточнюватися й аналізуватися в її особливому значенні. Протягом століть відомі мислителі, філософи, вчені, які розмірковуючи про природу єдності людського суспільства, так чи інакше, висували на перший план культурно-філософські та культурологічні фундаментальні проблеми теорії конфлікту

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-25